logo

De Stichting

Sinds de jaren zeventig organiseert Stichting Dag Lochem activiteiten op cultureel gebied, zoals concerten, tentoonstellingen en lezingen die buiten het gangbare theater- en concertzaalcircuit vallen. Bekend zijn onder andere de Zomertentoonstellingen hedendaagse kunst in de Grote of Sint-Gudula Kerk, de jaarlijkse Avond van de Poëzie in de Synagoge, Muziek in de Huiskamer, de jaarlijkse Stadhuislezing, maar ook allerlei kleinschalige voorstellingen op gebied van muziek, dans, literatuur, theater, film en beeldende kunst.

Bestuur

Margreet van Aanholt, Gerrit de Boer, Boeije Jansen (voorzitter), Rikie Oosthof (secretaris), Margriet van Peer (penningmeester), Rien Wulffraat.

 

actueel

Even geen activiteiten, dus tijd voor poëzie.

De leeuwerik

Groots is het liedje niet
maar het geluid, het kleine vliegbeeld
de vleugels wijd gespreid om meer nog
van de warmte te ontvangen
de warmte opstijgend boven het koren
en daar een deel van zijn
deel zijn, deel hebben aan
uitstijgend zingen boven het warme land
zo houden van leven is leven
en weten van leven

Dick Hillenius